Kategoriarkiv: nyheter

Teknikträning 22 augusti

Samling: Parkeringen vid Hamptjärnsberget https://kartor.eniro.se/m/9luCX

Karta: Skala 1:10000

Utdelning av kartor och genomgång av övningen kl.  18.15 – respektera tiden!

Övningar:

Kvällens banor är orienteringsintervallbanor där man ska träna på att hålla mycket hög fart på de lite längre delsträckorna på banorna för att sedann växla tempo och teknik på de kortare sträckorna.

Orange bana är ca 3,8 km och kan kortas av på många olika sätt.

Violett/svart bana är ca 4,5 km, och kan naturligtvis också kortas av.

Men för dom som tycker att det blir för kort träning – rekommenderas att köra egna myrintervaller efter genomförd orienteringsbana,

Välkomna hälsar Umeå OK / Tjelvar Otterbjörk 0706-171730

Välkomna på teknikträning 15 augusti

Samling: Myrbäck – parkering efter vägen vid markören https://kartor.eniro.se/m/6zQWJ – samåk i största möjliga utsträckning och kör åt sidan ordentligt vid parkering.

Karta: Skala 1:10000

Utdelning av kartor och genomgång av övningen kl.  18.15 – respektera tiden!

Övningar:

Kvällens banor kan beskrivas som momentbanor där fokus ligger på olika teknik-moment på olika delar av de olika banorna.

Orange:

Inleder med tre kontroller i detaljerad sluttningsterräng som förslagsvis genomförs som kartpromenad/jogg i par eller smågrupper. Därefter några sträckor där man tränar tempoväxling och förenkling med bra riktningskontroll. Första delen är totalt 2,4 km.  Övningen avslutas med en bergsstjärna i sluttningsterräng som kan genomföras som backintervall med valfritt antal av sju möjliga sträckor.

Violett:

Har i princip samma upplägg som orange, men med lite högre svårighetsgrad. Här finns också två olika längder på banan fram till bergsstjärnan. (3,5 eller 4,5 km)

Svart:

Inleder med kontrollplock i detaljerad sluttningsterräng, sedan två längre forceringssträckor – totalt så långt 2,8 km. Sedan 1,6 km kurvbildsorientering på karta med rensad planbild fram till den avslutande bergsstjärnan. Total banlängd om man kör hela bergsstjärnan blir 7,5 km.

Välkomna hälsar Umeå OK / Tjelvar Otterbjörk 0706-171730

Teknikträning tisdag 13 juni

Här är kartorna för en gafflingsvariant av stafetträningen i Klabböle.

Slinga 2 lång stafetträning

Slinga 2  kort – stafetträning

Slinga 1  – stafetträning

Samling: Klabböle – parkering här vid markör 1 på kartan, och samling för träningen vid markör 2: https://kartor.eniro.se/m/Mm6iN

Karta: Skala 1:10000

Utdelning av kartor och genomgång av övningen kl.  18.15 – respektera tiden!

Övning:

Stafetträning med gemensam start. Först slinga 1 i gafflade varianter ca 2,1 km på orange svårighet. Sedan omstart i olika omgångar på slinga 2 där det går att välja mellan en 2,1 km lång slinga i gafflade varianter och en 4.6 km lång slinga som också är gafflad. Svårighetsgraden på slinga 2 (oavsett 2,1 eller 4,6 km) är violett.
Välkomna hälsar Umeå OK / Tjelvar Otterbjörk 0706-171730

Träning 30/5 Trehörningen

Samlingsplats: https://goo.gl/maps/VxDrcZAgiyk

Kartutlämning 18.15. Banorna är av långdistanskaraktär, med längre sträckor blandat med kortare sträckor med intensiv kartläsning. Området är till största del utan stigar och en hel del detaljrika sluttningar.

Kortaste orange/röda ca 3,5 km, längsta svarta banan ca 9 km. Avkortningsmöjligheter finns för att anpassa längden.

Kontakt: Hans Persson, 070-237 62 97

Välkomna!

Teknikträning 23/5 Hässingsberget

Samling: Parkeringen till Hässingsbergets Naturreservat – https://kartor.eniro.se/m/tn64n

Karta: Skala 1:10000

Utdelning av kartor och genomgång av övningen kl.  18.15 – respektera tiden!

Övningar:

Orange och Violett. Uppvärmning ca.2 km till vindskyddet på Hässingsbergets topp. Sedan 3 kortare slingor med fokus på riktning och  förenkling i sluttningsterräng. sedan jogg tillbaka till samlingsplatsen.

Svart. Startar med ca. 4 km bana med långsträckor , sedan 4 kortare slingor, Intervaller med fokus på kontrolltagning i sluttningsterräng., tillsammans blir det ca 8 km + jogg tillbaka till samlingsplatsen. Banan kan också förkortas på olika sätt.

Välkomna !. OUC / Pär Norén 070 6373212

Teknikträning tisdag 16 maj

Samling: Stornorrfors – https://kartor.eniro.se/m/Be5xH .

Karta: Skala 1:10000

Utdelning av kartor och genomgång av övningen kl.  18.15 – respektera tiden!

Övningar:

Orange bana 3,2 km med fokus på riktning och en liten del av banan också förenkling i sluttningsterräng.

Violett bana 5,5 km – med många förkortningsalternativ med iriktning på förenkling i detaljrik sluttningsterräng. Banan är en av de officiella USM-träningarna.

Svart bana 6,3 km – med inriktning på förenkling i detaljrik sluttningsterräng. Banan kan också förkortas på olika sätt.

Välkomna hälsar Umeå OK / Tjelvar Otterbjörk 0706-171730

Teknikträning 9/5

Karta Elitträning 2017-05-09.Bana 1

Samling vid parkeringen där Tavelsjöleden passerar väg 363, vid infarten till Hamptjärnsstugan. Ta det försiktigt vid vägen, trafiken är rät tät och farten hög.

Karta Kullabäcken 1:10 000. Det kan vara kvar snö/is i skuggiga partier. Ta med plastficka. Miniskärmar på kontrollerna, ingen stämpling. Kartutlämning 18.15.

Uppvärmning med en kortare skogsbana fram till startpunkten.

Röd nivå; Kortare sträckor i olika slingor med riktningsändringar och möjlighet att tempoväxla. Terrängen är mestadels lättlöpt men sikt och detaljrikedom varierar. Kompass behövs.

Svart nivå; samma som röd nivå + extra slingor med delvis eget terrängområde.

Välkomna!
Tomas J (070-386 50 05) och Fredrik Å

Årets första Teknikträning 2/5, Sörböle

Samling: Sörböle, sväng vid OL-skärm mot Kont. https://kartor.eniro.se/m/Bq8co

Karta: Sörbölekartan skala 1:10000

Genomgång av övningen 18.15

Övning: Röd/Violett och svart bana. Uppvärmning ca. 1km, därefter OL-bana med fokus på tempoväxling och förenkla, förlänga och riktning.

Obs! medtag egen plastficka, ombyte och vätska.

 

Välkomna, Pär Norén OUC